User Tools

Site Tools


30-21461-alexchernyak-la-gi

Alexchernyak
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21461
Tên thay thế 1998 HS60
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0765836
Viễn điểm quỹ đạo 2.3379270
Độ lệch tâm 0.0592010
Chu kỳ quỹ đạo 1197.7805924
Độ bất thường trung bình 136.25031
Độ nghiêng quỹ đạo 2.16849
Kinh độ của điểm nút lên 330.82591
Acgumen của cận điểm 120.18186
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

21461 Alexchernyak (1998 HS60) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21461 Alexchernyak
30-21461-alexchernyak-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)