User Tools

Site Tools


30-21462-karenedbal-la-gi

Karenedbal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21462
Tên thay thế 1998 HC78
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0799547
Viễn điểm quỹ đạo 2.7569451
Độ lệch tâm 0.1399637
Chu kỳ quỹ đạo 1373.7384931
Độ bất thường trung bình 327.06248
Độ nghiêng quỹ đạo 4.79997
Kinh độ của điểm nút lên 234.22946
Acgumen của cận điểm 237.63525
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

21462 Karenedbal (1998 HC78) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21462 Karenedbal
30-21462-karenedbal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)