User Tools

Site Tools


30-21463-nickerson-la-gi

Nickerson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21463
Tên thay thế 1998 HX78
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1571420
Viễn điểm quỹ đạo 2.6883890
Độ lệch tâm 0.1096365
Chu kỳ quỹ đạo 1377.4172142
Độ bất thường trung bình 162.33592
Độ nghiêng quỹ đạo 4.90232
Kinh độ của điểm nút lên 251.46967
Acgumen của cận điểm 52.22150
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21463 Nickerson (1998 HX78) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21463 Nickerson
30-21463-nickerson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)