User Tools

Site Tools


30-21464-chinaroonchai-la-gi

Chinaroonchai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21464
Tên thay thế 1998 HH88
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8213819
Viễn điểm quỹ đạo 2.7461879
Độ lệch tâm 0.2024722
Chu kỳ quỹ đạo 1260.6114154
Độ bất thường trung bình 287.52121
Độ nghiêng quỹ đạo 5.73063
Kinh độ của điểm nút lên 225.79058
Acgumen của cận điểm 49.13601
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

21464 Chinaroonchai (1998 HH88) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21464 Chinaroonchai
30-21464-chinaroonchai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)