User Tools

Site Tools


30-21465-michelepatt-la-gi

Michelepatt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21465
Tên thay thế 1998 HG90
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0136227
Viễn điểm quỹ đạo 2.5235465
Độ lệch tâm 0.1123881
Chu kỳ quỹ đạo 1248.0468500
Độ bất thường trung bình 336.21174
Độ nghiêng quỹ đạo 4.92956
Kinh độ của điểm nút lên 176.69495
Acgumen của cận điểm 41.41313
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

21465 Michelepatt (1998 HG90) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21465 Michelepatt
30-21465-michelepatt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)