User Tools

Site Tools


30-21466-franpelrine-la-gi

Franpelrine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21466
Tên thay thế 1998 HZ91
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0123476
Viễn điểm quỹ đạo 2.7157312
Độ lệch tâm 0.1487673
Chu kỳ quỹ đạo 1327.6405092
Độ bất thường trung bình 289.75176
Độ nghiêng quỹ đạo 2.84784
Kinh độ của điểm nút lên 137.19593
Acgumen của cận điểm 60.34759
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

21466 Franpelrine (1998 HZ91) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro, New Mexico.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21466 Franpelrine
30-21466-franpelrine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)