User Tools

Site Tools


30-21469-robschum-la-gi

Robschum
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21469
Tên thay thế 1998 HO97
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9768568
Viễn điểm quỹ đạo 2.7453192
Độ lệch tâm 0.1627348
Chu kỳ quỹ đạo 1325.1550164
Độ bất thường trung bình 265.61179
Độ nghiêng quỹ đạo 2.31915
Kinh độ của điểm nút lên 5.58157
Acgumen của cận điểm 229.20138
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

21469 Robschum (1998 HO97) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21469 Robschum
30-21469-robschum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)