User Tools

Site Tools


30-21470-frankchuang-la-gi

Frankchuang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21470
Tên thay thế 1998 HV97
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9215376
Viễn điểm quỹ đạo 3.2996014
Độ lệch tâm 0.2639393
Chu kỳ quỹ đạo 1540.6405573
Độ bất thường trung bình 47.27884
Độ nghiêng quỹ đạo 3.89064
Kinh độ của điểm nút lên 316.51767
Acgumen của cận điểm 23.28110
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21470 Frankchuang (1998 HV97) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21470 Frankchuang
30-21470-frankchuang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)