User Tools

Site Tools


30-21471-pavelchvykov-la-gi

Pavelchvykov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21471
Tên thay thế 1998 HA98
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1151196
Viễn điểm quỹ đạo 3.1652942
Độ lệch tâm 0.1988811
Chu kỳ quỹ đạo 1566.9508477
Độ bất thường trung bình 49.12056
Độ nghiêng quỹ đạo 11.63862
Kinh độ của điểm nút lên 19.69424
Acgumen của cận điểm 297.70242
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

21471 Pavelchvykov (1998 HA98) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21471 Pavelchvykov
30-21471-pavelchvykov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)