User Tools

Site Tools


30-21472-stimson-la-gi

Stimson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21472
Tên thay thế 1998 HU98
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2076325
Viễn điểm quỹ đạo 2.5375769
Độ lệch tâm 0.0695321
Chu kỳ quỹ đạo 1334.8624430
Độ bất thường trung bình 100.09371
Độ nghiêng quỹ đạo 6.27248
Kinh độ của điểm nút lên 45.86636
Acgumen của cận điểm 345.41469
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21472 Stimson (1998 HU98) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21472 Stimson
30-21472-stimson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)