User Tools

Site Tools


30-21473-petesullivan-la-gi

Petesullivan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21473
Tên thay thế 1998 HH99
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9631306
Viễn điểm quỹ đạo 2.5490650
Độ lệch tâm 0.1298557
Chu kỳ quỹ đạo 1237.7567378
Độ bất thường trung bình 257.30401
Độ nghiêng quỹ đạo 3.21846
Kinh độ của điểm nút lên 90.81199
Acgumen của cận điểm 232.80138
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

21473 Petesullivan (1998 HH99) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21473 Petesullivan
30-21473-petesullivan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)