User Tools

Site Tools


30-21474-pamelatsai-la-gi

Pamelatsai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21474
Tên thay thế 1998 HO99
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1756015
Viễn điểm quỹ đạo 2.5789199
Độ lệch tâm 0.0848284
Chu kỳ quỹ đạo 1338.7936279
Độ bất thường trung bình 231.28100
Độ nghiêng quỹ đạo 6.37385
Kinh độ của điểm nút lên 185.20389
Acgumen của cận điểm 75.58749
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

21474 Pamelatsai (1998 HO99) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21474 Pamelatsai
30-21474-pamelatsai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)