User Tools

Site Tools


30-21475-jasonclain-la-gi

Jasonclain
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21475
Tên thay thế 1998 HQ100
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0897849
Viễn điểm quỹ đạo 2.2756935
Độ lệch tâm 0.0425861
Chu kỳ quỹ đạo 1177.8804264
Độ bất thường trung bình 5.56117
Độ nghiêng quỹ đạo 2.60059
Kinh độ của điểm nút lên 85.53906
Acgumen của cận điểm 173.28612
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

21475 Jasonclain (1998 HQ100) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21475 Jasonclain
30-21475-jasonclain-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)