User Tools

Site Tools


30-21476-petrie-la-gi

Petrie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek
Ngày khám phá 28 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21476
Đặt tên theo Flinders Petrie
Tên thay thế 1998 HW101
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0935636
Viễn điểm quỹ đạo 2.3355974
Độ lệch tâm 0.0546455
Chu kỳ quỹ đạo 1203.7481507
Độ bất thường trung bình 27.28788
Độ nghiêng quỹ đạo 6.49142
Kinh độ của điểm nút lên 31.58185
Acgumen của cận điểm 181.58584
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

21476 Petrie (1998 HW101) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 4 năm 1998 bởi J. Broughton ở Reedy Creek.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21476 Petrie
30-21476-petrie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)