User Tools

Site Tools


30-21477-terikdaly-la-gi

Terikdaly
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21477
Tên thay thế 1998 HX112
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2342956
Viễn điểm quỹ đạo 2.8781470
Độ lệch tâm 0.1259381
Chu kỳ quỹ đạo 1492.7810353
Độ bất thường trung bình 158.59791
Độ nghiêng quỹ đạo 11.55408
Kinh độ của điểm nút lên 170.95783
Acgumen của cận điểm 49.47816
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

21477 Terikdaly (1998 HX112) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21477 Terikdaly
30-21477-terikdaly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)