User Tools

Site Tools


30-21478-maggiedelano-la-gi

Maggiedelano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21478
Tên thay thế 1998 HW118
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3127463
Viễn điểm quỹ đạo 3.6158295
Độ lệch tâm 0.2197970
Chu kỳ quỹ đạo 1864.1420522
Độ bất thường trung bình 268.65413
Độ nghiêng quỹ đạo 11.94811
Kinh độ của điểm nút lên 131.34520
Acgumen của cận điểm 188.10256
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

21478 Maggiedelano (1998 HW118) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21478 Maggiedelano
30-21478-maggiedelano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)