User Tools

Site Tools


30-21479-marymartha-la-gi

Marymartha
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21479
Tên thay thế 1998 HN124
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7402664
Viễn điểm quỹ đạo 2.6099440
Độ lệch tâm 0.1999162
Chu kỳ quỹ đạo 1171.7064909
Độ bất thường trung bình 345.05107
Độ nghiêng quỹ đạo 4.82840
Kinh độ của điểm nút lên 142.47559
Acgumen của cận điểm 165.89252
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

21479 Marymartha (1998 HN124) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21479 Marymartha
30-21479-marymartha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)