User Tools

Site Tools


30-21480-jilltucker-la-gi

Jilltucker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21480
Tên thay thế 1998 HO125
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1182548
Viễn điểm quỹ đạo 2.6524084
Độ lệch tâm 0.1119663
Chu kỳ quỹ đạo 1345.6172741
Độ bất thường trung bình 216.89983
Độ nghiêng quỹ đạo 6.28355
Kinh độ của điểm nút lên 134.27599
Acgumen của cận điểm 146.08475
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

21480 Jilltucker (1998 HO125) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21480 Jilltucker
30-21480-jilltucker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)