User Tools

Site Tools


30-21481-johnwarren-la-gi

Johnwarren
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21481
Tên thay thế 1998 HP125
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2145691
Viễn điểm quỹ đạo 2.5110265
Độ lệch tâm 0.0627344
Chu kỳ quỹ đạo 1326.5947724
Độ bất thường trung bình 33.15866
Độ nghiêng quỹ đạo 6.27446
Kinh độ của điểm nút lên 159.33026
Acgumen của cận điểm 302.95815
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

21481 Johnwarren (1998 HP125) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21481 Johnwarren
30-21481-johnwarren-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)