User Tools

Site Tools


30-21482-patashnick-la-gi

Patashnick
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21482
Tên thay thế 1998 HQ132
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9760282
Viễn điểm quỹ đạo 2.8019834
Độ lệch tâm 0.1728659
Chu kỳ quỹ đạo 1348.7276104
Độ bất thường trung bình 215.16612
Độ nghiêng quỹ đạo 3.33365
Kinh độ của điểm nút lên 112.19859
Acgumen của cận điểm 142.21719
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

21482 Patashnick (1998 HQ132) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21482 Patashnick
30-21482-patashnick-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)