User Tools

Site Tools


30-21483-abdulrasool-la-gi

Abdulrasool
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21483
Tên thay thế 1998 HJ134
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0867248
Viễn điểm quỹ đạo 2.4765564
Độ lệch tâm 0.0854279
Chu kỳ quỹ đạo 1258.8363757
Độ bất thường trung bình 5.52226
Độ nghiêng quỹ đạo 5.69940
Kinh độ của điểm nút lên 130.63043
Acgumen của cận điểm 27.06412
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

21483 Abdulrasool (1998 HJ134) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • Abdulrasool JPL Small-Body Database Browser ngày 21483 Abdulrasool
30-21483-abdulrasool-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)