User Tools

Site Tools


30-21485-ash-la-gi

Ash
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21485
Tên thay thế 1998 HV137
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0578982
Viễn điểm quỹ đạo 2.6452584
Độ lệch tâm 0.1248864
Chu kỳ quỹ đạo 1317.1571797
Độ bất thường trung bình 163.80383
Độ nghiêng quỹ đạo 6.81008
Kinh độ của điểm nút lên 2.20340
Acgumen của cận điểm 334.24601
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

21485 Ash (1998 HV137) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21485 Ash
30-21485-ash-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)