User Tools

Site Tools


30-21488-danyellelee-la-gi

Danyellelee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21488
Tên thay thế 1998 HT150
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0920657
Viễn điểm quỹ đạo 2.2874133
Độ lệch tâm 0.0446052
Chu kỳ quỹ đạo 1183.5513583
Độ bất thường trung bình 31.68528
Độ nghiêng quỹ đạo 4.46712
Kinh độ của điểm nút lên 121.06612
Acgumen của cận điểm 95.38721
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

21488 Danyellelee (1998 HT150) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21488 Danyellelee
30-21488-danyellelee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)