User Tools

Site Tools


30-21498-keenanferar-la-gi

Keenanferar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21498
Tên thay thế 1998 KQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0201578
Viễn điểm quỹ đạo 2.5173782
Độ lệch tâm 0.1095794
Chu kỳ quỹ đạo 1248.1982172
Độ bất thường trung bình 328.75829
Độ nghiêng quỹ đạo 22.94359
Kinh độ của điểm nút lên 249.40931
Acgumen của cận điểm 359.17577
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

21498 Keenanferar (1998 KQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21498 Keenanferar
30-21498-keenanferar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)