User Tools

Site Tools


30-21503-beksha-la-gi

Beksha
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21503
Tên thay thế 1998 KL18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2462514
Viễn điểm quỹ đạo 2.8172784
Độ lệch tâm 0.1127725
Chu kỳ quỹ đạo 1471.4092913
Độ bất thường trung bình 193.76908
Độ nghiêng quỹ đạo 5.34400
Kinh độ của điểm nút lên 28.97372
Acgumen của cận điểm 175.09530
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

21503 Beksha (1998 KL18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21503 Beksha
30-21503-beksha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)