User Tools

Site Tools


30-21504-caseyfreeman-la-gi

Caseyfreeman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21504
Tên thay thế 1998 KS19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4683343
Viễn điểm quỹ đạo 2.8309699
Độ lệch tâm 0.0684308
Chu kỳ quỹ đạo 1575.3668636
Độ bất thường trung bình 290.88841
Độ nghiêng quỹ đạo 9.08622
Kinh độ của điểm nút lên 194.14446
Acgumen của cận điểm 217.07863
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

21504 Caseyfreeman (1998 KS19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21504 Caseyfreeman
30-21504-caseyfreeman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)