User Tools

Site Tools


30-21505-bernert-la-gi

Bernert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21505
Tên thay thế 1998 KG28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0410771
Viễn điểm quỹ đạo 2.4535331
Độ lệch tâm 0.0917668
Chu kỳ quỹ đạo 1230.5279631
Độ bất thường trung bình 72.50195
Độ nghiêng quỹ đạo 5.83346
Kinh độ của điểm nút lên 16.69354
Acgumen của cận điểm 125.44701
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

21505 Bernert (1998 KG28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21505 Bernert
30-21505-bernert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)