User Tools

Site Tools


30-21506-betsill-la-gi

Betsill
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21506
Tên thay thế 1998 KH30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1181379
Viễn điểm quỹ đạo 2.4972637
Độ lệch tâm 0.0821436
Chu kỳ quỹ đạo 1280.4648827
Độ bất thường trung bình 354.50185
Độ nghiêng quỹ đạo 7.19306
Kinh độ của điểm nút lên 282.55135
Acgumen của cận điểm 259.54422
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

21506 Betsill (1998 KH30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21506 Betsill
30-21506-betsill-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)