User Tools

Site Tools


30-21507-bhasin-la-gi

Bhasin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21507
Tên thay thế 1998 KZ30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0482429
Viễn điểm quỹ đạo 2.8062915
Độ lệch tâm 0.1561527
Chu kỳ quỹ đạo 1381.2580245
Độ bất thường trung bình 207.96330
Độ nghiêng quỹ đạo 1.89544
Kinh độ của điểm nút lên 209.49584
Acgumen của cận điểm 59.61918
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

21507 Bhasin (1998 KZ30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21507 Bhasin
30-21507-bhasin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)