User Tools

Site Tools


30-21508-benbrewer-la-gi

Benbrewer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21508
Tên thay thế 1998 KU33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2652098
Viễn điểm quỹ đạo 3.2264868
Độ lệch tâm 0.1750419
Chu kỳ quỹ đạo 1661.9319303
Độ bất thường trung bình 336.13612
Độ nghiêng quỹ đạo 1.81376
Kinh độ của điểm nút lên 94.27255
Acgumen của cận điểm 259.55435
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

21508 Benbrewer (1998 KU33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21508 Benbrewer
30-21508-benbrewer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)