User Tools

Site Tools


30-21510-chemnitz-la-gi

Chemnitz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21510
Tên thay thế 1998 KF36
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4808609
Viễn điểm quỹ đạo 3.0208731
Độ lệch tâm 0.0981531
Chu kỳ quỹ đạo 1666.4904507
Độ bất thường trung bình 358.79477
Độ nghiêng quỹ đạo 2.53746
Kinh độ của điểm nút lên 304.24151
Acgumen của cận điểm 17.91142
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

21510 Chemnitz (1998 KF36) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21510 Chemnitz
30-21510-chemnitz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)