User Tools

Site Tools


30-21511-chiardola-la-gi

Chiardola
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21511
Tên thay thế 1998 KT36
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0324527
Viễn điểm quỹ đạo 2.5069157
Độ lệch tâm 0.1045218
Chu kỳ quỹ đạo 1248.9544343
Độ bất thường trung bình 354.82375
Độ nghiêng quỹ đạo 3.70097
Kinh độ của điểm nút lên 256.51246
Acgumen của cận điểm 315.69512
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

21511 Chiardola (1998 KT36) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21511 Chiardola
30-21511-chiardola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)