User Tools

Site Tools


30-21512-susieclary-la-gi

Susieclary
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21512
Tên thay thế 1998 KE40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9781515
Viễn điểm quỹ đạo 2.5523759
Độ lệch tâm 0.1267456
Chu kỳ quỹ đạo 1245.3074394
Độ bất thường trung bình 140.57411
Độ nghiêng quỹ đạo 4.41334
Kinh độ của điểm nút lên 126.48480
Acgumen của cận điểm 307.45998
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

21512 Susieclary (1998 KE40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21512 Susieclary
30-21512-susieclary-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)