User Tools

Site Tools


30-21513-bethcochran-la-gi

Bethcochran
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21513
Tên thay thế 1998 KM46
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1165801
Viễn điểm quỹ đạo 2.4662159
Độ lệch tâm 0.0762931
Chu kỳ quỹ đạo 1266.9200249
Độ bất thường trung bình 129.25817
Độ nghiêng quỹ đạo 6.16482
Kinh độ của điểm nút lên 190.76370
Acgumen của cận điểm 242.85335
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

21513 Bethcochran (1998 KM46) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21513 Bethcochran
30-21513-bethcochran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)